Online puzzle

Tulipány – Puzzle

p001-3

Zahrajte sa obľúbenú logickú online hru – puzzle. Poskladajte si jarné tulipány. Dajte zabrať mozgovým závitom postupným zvyšovaním obtiažnosti a zmenou počtu dielikov.

Napíšte komentár