Online puzzle

Holub – Puzzle

holub

Zahrajte sa obľúbenú logickú online hru – puzzle. Poskladajte si obrázok holuba. Dajte zabrať mozgovým závitom postupným zvyšovaním obtiažnosti a zmenou počtu dielikov.

Napíšte komentár