Online puzzle

Kačiatko – Puzzle

kačiatko

Zahrajte sa obľúbenú logickú online hru – puzzle. Poskladajte si obrázok kačiatka. Dajte zabrať mozgovým závitom postupným zvyšovaním obtiažnosti a zmenou počtu dielikov.

Napíšte komentár