Online puzzle

Korytnačka – Puzzle

p026-1

Zahrajte sa obľúbenú logickú online hru – puzzle. Poskladajte si obrázok korytnačky. Dajte zabrať mozgovým závitom postupným zvyšovaním obtiažnosti a zmenou počtu dielikov.

Napíšte komentár