Online puzzle

Papagáj – Puzzle

papagáj

Zahrajte sa obľúbenú logickú online hru – puzzle. Poskladajte si obrázok papagája. Dajte zabrať mozgovým závitom postupným zvyšovaním obtiažnosti a zmenou počtu dielikov.

Napíšte komentár

1 komentár