Právne informácie

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Spoločnosť Pietro Media, s.r.o, ďalej len prevádzkovateľ, neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti používateľa

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb . Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Akékoľvek šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti portálu www.detskeomalovanky.sk na komerčné použitie na webových stránkach tretích strán a médií je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimku tvorí zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach s uvedením spätného odkazu na stránku www.detskeomalovanky.sk.

Šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti portálu www.detskeomalovanky.sk na nekomerčné použitie (súkromné potreby) je možné bez súhlasu prevádzkovateľa s uvedením spätného odkazu na stránku www.detskeomalovanky.sk.

Akékoľvek kopírovanie funkčného kódu pre ovládanie online omaľovánok je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Používanie Cookies tretích strán

Webové stránky www.detskeomalovanky.sk využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.

Na webových stránkach www.detskeomalovanky.sk používame taktiež pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje  spoločnosť Facebook Inc., Ak si otvoríte stránku www.detskeomalovanky.sk s integrovaným “social pluginom” spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky www.detskeomalovanky.sk ste navštívili.  Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad Like, zdieľanie stránky) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Pre potreby zobrazovania reklám využíva stránka www.detskeomalovanky.sk reklamné systém AdSense, AdWords, Etarget.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.